cover uitzicht2021
Ga terug

Uitzicht is het magazine van MMV (voorheen Moermanvereniging) en verschijnt tien keer per jaar. Leden krijgen het blad automatisch in de bus.

MMV stelt zich ten doel welzijn en belangen te behartigen van patiënten die met de Moermantherapie worden behandeld en zoveel mogelijk bekendheid te geven aan deze therapie ter bestrijding van kanker.